5 mag 2008

Esempi di forme lessicali latine nel dialetto matelicese tratte dal Glossario Dialettale Matelicese (opera inedita di Ennio Donati)

DIALETTO ===> LATINO
 • usulà => ausulare
 • Jesu Cristu => Jesus Christus
 • San Frangìscu => Sanctus Franciscus
 • Spìritu Sandu => Spiritus Sanctus
 • va de rèto => vade retro
 • jinàsse => agina (fretta)
 • stutà’ = extutare
 • facìmo => facimus
 • àrburu => arbor
 • mète => meto, metis, metere
 • da per issu => ipsum
 • cuèlle => quae velles
 • foràsticu => forasticus
 • miràculu => miraculum
 • mustu => mustum
 • ammó => mox
 • maledittu => maledictum
 • lignu => lignum
 • mijàcciu => miliaceus
 • saraméndu => saramentum
 • saìme => sagina (grasso)
 • fòra => foras
 • saccòccia => sacocula
 • nóttula => noctula
 • mijàrina => milium (miglio)
 • medólla => medulla
 • ccotà' => acutiare (da acutus)
 • ròta => rota
 • ara => area
 • màndola, ammàndola => amandolus, amandola
 • lingiu => lingere (leccare)
 • còssa => coxa
 • zinàle => sinus
 • scapeccià' => ex-capitiare (da caput)
 • viru => birrum ("casacca rossa"); birrus (tardo lat. "rosso")
 • màsciulu => manseus, manseulus
 • fócu => focus
 • cónga => concha
 • spitu => spitum
 • bàsciu, vàsciu => basium
 • cucùmmeru => cucùmerem
 • lurdu => lurdus
 • jùttu => glutus, gluttus
 • cucchjàru => cochlearium (da cochlea = chiocciola, conchiglia)
 • marturéllu, martoréllu => màrtures, màrtulus (martora)
 • paccaòsse, paccaóssu => ossifrangus, frisionem (frosone)
 • tassu => taxus
 • turdu => turdus
 • rumà' => rumare
 • ruìna => ruìna
 • jumèlla => geminus
 • grégna => gremia, gremium
 • còre => cor, cordis
 • rùsciu => russus
 • lu cìfaru => luciferus
 • lèvitu => levitus
 • lèbbore => leporem
 • mùsciu => mùccidus, mùscidus
 • cica => cicum, ciccum (pellicola dei semi)
 • ara => area
 • patùllu => patulus